Ý kiến chỉ đạo, điều hành

Điều tra bưu chính công ích năm 2017 (25/7/2017 08:20)Về quy trình, thủ tục đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động (6/10/2016 07:21)Tăng cường quản lý nhà nước dịch vụ viễn thông trên địa bàn TPHCM (6/10/2016 07:19)Kế hoạch phối hợp tăng cường quản lý đại lý internet, điểm cung cấp trò chơi điện tử công cộng (16/9/2016 08:37)Kế hoạch tuyên truyền phát triển công nghiệp hỗ trợ gắn với doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn TPH (7/9/2016 03:29)

Các tin khác:
Kế hoạch tuyên truyền phòng, chống tội phạm, ma túy và phòng, chống mua bán người trên địa bàn Thành (7/9/2016 02:01)
Góp ý dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm triển khai Luật Công nghệ thông tin (31/8/2016 09:16)
Về tăng cường công tác quản lý nhà nước về tần số vô tuyến điện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (27/8/2016 01:13)
Đề án nhân rộng, xây dựng mô hình Thư viện – Bưu điện Văn hóa xã trên địa bàn nông thôn (26/8/2016 09:38)
Kế hoạch tăng cường quản lý nhà nước về tần số vô tuyến điện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (26/8/2016 08:48)
Về cảnh báo an toàn thông tin (26/8/2016 01:59)
Về quản lý trò chơi điện tử trên mạng Pokemon GO (24/8/2016 09:06)
Cung cấp thông tin tuyên truyền về Biển, đảo Việt Nam trên trang thông tin điện tử (23/8/2016 09:22)
Triển khai hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất đối với các hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn TPHCM (8/8/2016 08:23)
Về việc thông báo tình trạng đăng ký sử dụng dịch vụ giá trị gia tăng trên nền điện thoại di động (7/7/2016 00:54)
Các trang: 1  2  
Xem tin theo ngày
Ngày