LIÊN KẾT WEB
Tra cứu văn bản

Hiển thị kết quả từ 1 - 20 trong 474 kết quả tìm kiếm.
Trang của 24
Stt Ký hiệu văn bản Loại văn bản Ngày ban hành Tóm tắt Tải về
1 1828/STTTT-KHTH Văn bản hành chính (Thông báo, Kế hoạch, Công văn) 22/09/2017 Những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công
2 1799/STTTT-BCVT Văn bản hành chính (Thông báo, Kế hoạch, Công văn) 20/09/2017 Về hướng dẫn tính giá thuê cơ sở hạ tầng viễn thông ngầm sử dụng chung
3 5598/BKHĐT-TH Văn bản hành chính (Thông báo, Kế hoạch, Công văn) 10/07/2017 Về lập kế hoạch đầu tư công năm 2018
4 02/VBHN-BTTTT Văn bản hành chính (Thông báo, Kế hoạch, Công văn) 17/04/2017 Văn bản hợp nhất Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông
5 660/STTTT-BCVT Văn bản hành chính (Thông báo, Kế hoạch, Công văn) 14/04/2017 Về tăng cường các biện pháp quản lý và xử lý khắc phục các nắp hầm cống viễn thông không đảm bảo an toàn trên địa bàn Thành phố
6 5342/QĐ-UBND Văn bản hành chính (Thông báo, Kế hoạch, Công văn) 11/10/2016 Ban hành Quy chế phối hợp hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
7 43/KH-BTGTU Văn bản hành chính (Thông báo, Kế hoạch, Công văn) 10/10/2016 Kế hoạch tuyên truyền chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị
8 649/TB-VP Văn bản hành chính (Thông báo, Kế hoạch, Công văn) 07/10/2016 Nội dung chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Văn Khoa tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện Kế hoạch cung cấp nước sạch trên địa bàn thành phố năm 2016 theo Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân thành phố
9 5549/UBND-KT Văn bản hành chính (Thông báo, Kế hoạch, Công văn) 07/10/2016 V/v tiếp tục tăng cường các hoạt động phòng, chống bệnh Dại động vật trên địa bàn thành phố
10 1379/STTTT-BCVT Văn bản hành chính (Thông báo, Kế hoạch, Công văn) 06/10/2016 Về góp ý dự thảo Quyết định về quy định thiết lập và sử dụng hạ tầng bưu chính, viễn thông trong các tòa nhà có nhiều chủ sử dụng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
11 368/KH-BATGT Văn bản hành chính (Thông báo, Kế hoạch, Công văn) 05/10/2016 Thực hiện chiến dịch tuyên truyền kết hợp tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm quy định nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ tham gia giao thông
12 5386/UBND-ĐT Văn bản hành chính (Thông báo, Kế hoạch, Công văn) 29/09/2016 Về giải quyết tình trạng xe khách “trá hình” và bến xe khách “lậu” trên địa bàn thành phố
13 5292/KH-UBND Văn bản hành chính (Thông báo, Kế hoạch, Công văn) 27/09/2016 Kế hoạch phổ biến, tuyên truyền Luật Thống kê trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
14 5316/KH-UBND Văn bản hành chính (Thông báo, Kế hoạch, Công văn) 27/09/2016 Triển khai, tổ chức “Tháng hành động vì người cao tuổi” - Năm 2016
15 5299/UBND-VX Văn bản hành chính (Thông báo, Kế hoạch, Công văn) 27/09/2016 Về việc triển khai thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 152/TB-VPCP ngày 24 tháng 6 năm 2016 của Văn phòng Chính phủ
16 5237/KH-UBND Văn bản hành chính (Thông báo, Kế hoạch, Công văn) 23/09/2016 Tổ chức “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2016
17 5237/KH-UBND Văn bản hành chính (Thông báo, Kế hoạch, Công văn) 23/09/2016 Tổ chức “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2016
18 3275/KH-BTTTT Văn bản hành chính (Thông báo, Kế hoạch, Công văn) 21/09/2016 Triển khai thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" năm 2016 của Bộ TTTT
19 23762/VP-VX Văn bản hành chính (Thông báo, Kế hoạch, Công văn) 21/09/2016 Phối hợp, hỗ trợ chương trình "Hành trình kết nối yêu thương" năm 2016
20 9260//SYT-NVY Văn bản hành chính (Thông báo, Kế hoạch, Công văn) 20/09/2016 V.v tăng cường công tác truyền thông về tác hại của việc sử dụng trái phép các sản phẩm có chứa chất ma túy, đặc biệt là sản phẩm "Tem giấy" ma túy
Hiển thị kết quả từ 1 - 20 trong 474 kết quả tìm kiếm.
Trang của 24