Tin từ các báo Báo chí xuất bản
Năm 2017: Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý xuất bản

 

Chiều 20/12/2016, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TT&TT Hoàng Vĩnh Bảo đã dự Hội nghị tổng kết Chương trình công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 của Cục Xuất bản – In và Phát hành.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Hoàng Vĩnh Bảo đánh giá cao nỗ lực ứng dụng CNTT trong cải cách thủ tục hành chính của Cục Xuất bản - In và Phát hành.

 

Báo cáo những hoạt động nổi bật trong năm 2016 của Cục Xuất bản – In và Phát hành, Phó Cục trưởng Nguyễn Ngọc Bảo nhấn mạnh việc Cục đã chỉ đạo các nhà xuất bản xuất bản được nhiều xuất bản phẩm phục vụ nhiệm vụ chính trị, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; tuyên truyền bầu cử Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2020; tuyên truyền về chủ quyền biên giới, hải đảo quốc gia.

Một điểm nhấn nổi bật khác trong năm 2016 là Cục đã phối hợp với Trung tâm Thông tin của Bộ TT&TT và Cục CNTT & Thống kê của Tổng cục Hải quan triển khai hoàn thành việc liên thông dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 về cấp giấy xác nhận danh mục xuất bản phẩm nhập khẩu để kinh doanh trên Cổng thông tin một cửa Quốc gia.

Tính riêng trong lĩnh vực xuất bản, tính đến ngày 20/11/2016, toàn ngành đã nộp lưu chiểu 26.090 xuất bản phẩm với 275.512.717 bản. Trong đó, sách in có 24.762 xuất bản phẩm với 259.274.307 bản; sách điện tử có 120 xuất bản phẩm; văn hóa phẩm (tranh ảnh, bản đồ, đĩa và lịch các loại) có 1.208 xuất bản phẩm với 16.238.410 bản.

Qua công tác kiểm tra, Cục đã phát hiện và xử lý 179 xuất bản phẩm vi phạm, trong đó 114 xuất bản phẩm vi phạm nội dung, 6 xuất bản phẩm mạo danh nhà xuất bản, in lậu, nhập lậu và lưu hành bất hợp pháp, 59 xuất bản phẩm vi phạm khác.

Trong lĩnh vực in, Cục đã cấp 50 giấy phép hoạt động in, 13 giấy phép hoạt động in, 13 giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài; 1.693 giấy phép nhập khẩu thiết bị in.

Và trong lĩnh vực phát hành, Cục đã cấp 755 giấy xác nhận nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh với 96.637 tên sách, 39.162.122 bản sách, và 15.699.547 bản băng, đĩa; Cấp 25 giấy phép nhập khẩu không kinh doanh với 3.030 tên sách, 53.609 bản sách, 40 bản băng, đĩa...

Về công tác thanh tra, kiểm tra, Cục đã tổ chức triển khai 6 cuộc thanh tra chuyên ngành, 16 cuộc kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất chuyên ngành, và cùng tham gia Đoàn liên ngành phòng, chống in lậu Trung ương tiến hành 16 cuộc thanh tra, kiểm tra.

Toàn cảnh hội nghị.

 

Cũng tại hội nghị, Phó Cục trưởng Nguyễn Ngọc Bảo đã công bố rõ những nội dung công tác trọng tâm năm 2017 của Cục. Trong đó, đáng chú ý là đẩy mạnh công tác phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát điều kiện hoạt động, quy trình xuất bản, chấn chỉnh quy trình hoạt động của các nhà xuất bản, đặc biệt là hoạt động liên kết xuất bản; Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, phòng chống in lậu.

Đặc biệt, Cục Xuất bản – In và Phát hành sẽ triển khai thực hiện dự án “Đầu tư xây dựng cơ sở dữ liệu ngành xuất bản, in, phát hành”, đẩy mạnh cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, triển khai số hóa sách lưu chiểu, áp dụng các phần mềm chuyên ngành vào thực tế công việc hàng ngày, nhất là thực hiện các thủ tục hành chính...

Biểu dương những kết quả đạt được của Cục Xuất bản – In và Phát hành, đánh giá cao việc Cục là một trong những đơn vị đi đầu của Bộ về triển khai dịch vụ công trực tuyến, Thứ trưởng Bộ TT&TT Hoàng Vĩnh Bảo lưu ý: “Cục đã làm tốt việc ứng dụng CNTT trong cải cách hành chính, nên tiếp tục phát huy hoạt động này. Đây là giải pháp để khắc phục tình trạng thiếu nhân lực. Đây cũng là cách để nắm chắc thông tin từ chính địa phương, ví dụ thông qua hệ thống CNTT có thể biết ngay việc xử lý cấp phép ở địa phương có đúng thẩm quyền không.

Thời gian tới, mong Cục làm tốt hơn nữa hoạt động ứng dụng CNTT trong cải cách hành chính, và triển khai tốt những công việc như số hóa lưu chiểu, quan tâm hơn tới xuất bản điện tử”.

Theo Infonet.vn

CÁC TIN BÀI KHÁC: