Tin từ các báo Báo chí xuất bản
Bưu điện văn hóa xã giảm bớt khoảng cách tiếp cận thông tin cho người dân

Đó là nhận định của Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng tại Hội nghị - Hội thảo “Sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình phối hợp công tác giữa Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch và Bộ Thông tin - Truyền thông trong việc tăng cường  tổ chức hoạt động phục vụ sách, báo tại các điểm BĐVHX giai đoạn 2013- 2020” diễn ra sáng nay, 2/11/2016, ở Hà Nội.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng đồng chủ trì Hội nghị.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng đánh giá cao việc 2 Bộ đã ký kết Chương trình phối hợp công tác số 430/CTr-BVHTTDL-BTTTT về việc tăng cường tổ chức hoạt động phục vụ sách, báo tại các điểm BĐVHX giai đoạn 2013 - 2020. Mục tiêu của Chương trình nhằm phát huy nguồn lực hiện có của hai ngành để đưa điểm Bưu điện-Văn hoá xã trở thành điểm cung cấp thông tin, đáp ứng tốt nhất nhu cầu thông tin, văn hoá và giải trí của cộng đồng; góp phần nâng cao đời sống văn hoá, tinh thần của người dân ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa; thiết thực phục vụ Chương trình xây dựng nông thôn mới của Chính phủ.

“Việc triển khai Chương trình phối hợp này là cơ sở quan trọng để hai ngành Thông tin -Truyền thông và Văn hóa - Thể thao và Du lịch thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, góp phần đưa văn hóa đọc đến với mỗi người dân một cách sâu rộng và toàn diện”. Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng khẳng định.

Theo báo cáo của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post), cho đến nay, Chương trình đã được triển khai tại 56/63 tỉnh, thành phố, tại 1.560 điểm BĐVHX với tổng số lần luân chuyển là 6.851 lần; số lượng sách luân chuyển bình quân là 137 đầu sách/điểm/lần.

Và theo báo cáo của Vụ Thư viện, Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch, sau hơn 3 năm triển khai, các thư viện đã xây dựng nguồn tài liệu với hơn 1,5 triệu bản sách để cung cấp cho công tác luân chuyển sách báo xuống các điểm BĐVHX.

Toàn cảnh Hội nghị.

“Những kết quả đạt được ban đầu đã chứng tỏ đây là một chủ trương đúng đắn, có ý nghĩa thiết thực trong việc nâng cao văn hóa đọc của người dân, giảm bớt khoảng cách tiếp cận thông tin của người dân ở vùng núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo và vùng nông thôn”, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng chia sẻ thêm.

Đề cao sự cần thiết phải sử dụng chung nhân lực, tài lực, cơ sở vật chất của hai ngành để phục vụ người dân và cộng đồng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch Huỳnh Vĩnh Ái đề xuất thời gian tới cần tăng thêm nguồn sách luân chuyển từ thư viện về BĐVHX, mở rộng thêm phạm vi số hóa tài liệu, triển khai dùng chung, kết nối tài liệu số hóa giữa BĐVHX với các thư viện cả nước.

Đồng tình với quan điểm nêu trên, bà Vũ Dương Thúy Ngà, Vụ trưởng Vụ Thư viện, Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch phân tích: “Thời gian qua, nhiều điểm BĐVHX đã được trang bị thêm máy tính. Bên cạnh việc luân chuyển sách từ thư viện đến BĐVHX, cần triển khai thêm việc chia sẻ nội dung dữ liệu số mà thư viện có được cho các BĐVHX giúp người dân truy cập, khai thác thông tin dễ dàng hơn. BĐVHX có thể kết nối với Trang thông tin của Thư viện tỉnh để phục vụ người dân. Trong bối cảnh phát triển văn hóa đọc trong kỷ nguyên số, nên mở rộng thêm nội dung này”.

Theo infonet

CÁC TIN BÀI KHÁC: