Tin từ các báo Báo chí xuất bản
Hội nghị toàn quốc triển khai công tác Hội Nhà báo Việt Nam năm 2018
Sáng 17/4/2018 tại thị xã Cửa Lò tỉnh Nghệ An, Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai công tác Hội năm 2018 với sự tham gia của Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn, Lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam và đại diện các chi hội nhà báo.
 
 
Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Ban tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân dân Thuận Hữu khẳng định: Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác hội là nâng cao đạo đức, trình độ nghiệp vụ của người làm báo trong thời kỳ mới, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của hội viên, xây dựng môi trường hoạt động báo chí chuyên nghiệp.
 
Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Quang Đại
Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Quang Đại
 
Năm 2017 Hội Nhà báo Việt Nam đã hoàn thành kế hoạch đổi, cấp thẻ mới nhiệm kỳ 2016 - 2020 cho gần 22.500 hội viên kết hợp với việc củng cố bộ máy và rà soát lại đội ngũ hội viên của các tổ chức hội trực thuộc.Tổ chức và phối hợp với ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương tổ chức 14 giải báo chí.
 
 
Theo nhà báo Thuận Hữu, năm 2018 nhiệm vụ đặt ra đối với giới báo chí cả nước nói chung, Hội Nhà báo nói riêng là đẩy mạnh, nâng cao chất lượng thông tin theo đúng định hướng phục vụ mục tiêu phát triển, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đội ngũ báo chí cần tổ chức thông tin tuyên truyền sâu rộng các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, trọng tâm tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
 
 
  

(P.BC tổng hợp)

CÁC TIN BÀI KHÁC: