LIÊN KẾT WEB
Hướng dẫn tuyên truyền Công nghệ thông tin

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: Sở Tư pháp sửa đổi lề lối làm việc, cải cách hành chính tạo thuận lợi cho người dân (20/12/2012 08:32)

(HCM CityWeb)- Hưởng ứng cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Chi bộ Cơ quan Sở Tư pháp đã thực hiện công trình, việc làm mang ý nghĩa kinh tế- xã hội gắn liền với cuộc vận động thực hành tiết kiệm trong sản xuất, quản lý, tiêu dùng, sửa đổi lề lối làm việc,Những nội dung chủ yếu của tư tưởng Hồ Chí Minh (20/12/2012 08:14)

(HCM CityWeb)- Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho dân tộc ta một di sản vô giá, đó là tư tưởng của Người, trong đó có tư tưởng về đạo đức. Bản thân Chủ tịch Hồ Chí Minh là một tấm gương sáng ngời về đạo đức.Phân công thành viên Ban Chỉ đạo Thành ủy chỉ đạo điểm và kiểm tra, thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” (20/12/2012 08:09)

(HCM CityWeb)- Ban Chỉ đạo Thành ủy thực hiện cuộc vận động (CVĐ) "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" vừa có văn bản phân công các thành viên trong Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo điểm và kiểm tra, đôn đốc đối với các đơn vị, địa phương thực hiện CVĐ nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả CVĐ trong toàn Đảng bộ, hệ thống chính trị và nhân dân TP.Công an TP HCM tổng kết 2 năm thực hiện cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (20/12/2012 08:06)

(HCM Cityweb) – Ngày 24-2, Công an TP HCM đã tổ chức Hội nghị tổng kết 2 năm thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ" của ngành.