Chỉ đạo tuyên truyền năm 2015

Các nội dung tuyên truyền trọng tâm tháng 10 năm 2015 (30/11/2015 10:31)Nội dung tuyên truyền trọng tâm tháng 8 và tháng 9 năm 2015 (30/11/2015 10:17)

(Sở TTTT) - Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM cập nhật văn bản chỉ đạo của Thành uỷ, UBND TP, Bộ Thông tin và Truyền thông về công tác tuyên truyền trọng tâm tháng 8 và tháng 9 năm 2015.


Xem tin theo ngày
Ngày