Xuất bản, In và Phát hành - ICT-HCM


LIÊN KẾT WEB

The player will show in this paragraph

dịch vụ hành chính lĩnh vực xuất bản
Thủ tục Cấp phép hoạt động triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm (9/3/2016 07:57)
Thủ tục Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài (9/3/2016 07:49)
Thủ tục Cấp giấy phép chế bản, in, gia công sau in cho tổ chức, cá nhân nước ngoài (9/3/2016 07:42)
Thủ tục Đăng ký lại hoạt động phát hành xuất bản phẩm (9/3/2016 07:31)
Thủ tục Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm (9/3/2016 07:17)
Thủ tục Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm (9/3/2016 07:06)
Thủ tục Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm (9/3/2016 06:58)
Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm (9/3/2016 06:41)
Thủ tục Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh (9/3/2016 03:39)
Thủ tục Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh (9/3/2016 03:26)
Thủ tục Xác nhận vào đơn chuyển nhượng sử dụng máy photocopy màu, máy in màu có chức năng photo... (9/3/2016 03:15)
Thủ tục Đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in màu có chức năng photocopy màu (9/3/2016 03:02)
Thủ tục Đăng ký hoạt động cơ sở in (9/3/2016 02:37)
Thủ tục Cấp lại giấy phép hoạt động in (9/3/2016 02:07)
Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động in (9/3/2016 01:40)