hoạt động sở
Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị góp ý Đề án thành lập Trung tâm báo chí Thành phố lần 2

 Phát biểu kết luận hội nghị, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Dương Anh Đức cảm ơn các đơn vị đã tham dự và nhiệt tình đóng góp ý kiến một cách chi tiết, cụ thể và thiết thực cho Đề án. Trên tinh thần các ý kiến góp ý trực tiếp tại hội nghị và góp ý bằng văn bản, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tổng hợp và hoàn chỉnh dự thảo Đề án để trình Ủy ban nhân dân Thành phố và Thường trực Thành ủy trong tháng 4.

P.KHTH

 

CÁC TIN BÀI KHÁC: