hoạt động sở
Sở TTTT khai giảng lớp tập huấn “Hướng dẫn xác định chi phí phát triển, nâng cấp phần mềm nội bộ”

 Sáng ngày 19/10, Sở Thông tin và Truyền thông Tp.Hồ Chí Minh khai giảng Lớp tập huấn “Hướng dẫn xác định chi phí phát triển, nâng cấp phần mềm nội bộ”. Đại diện các sở - ngành, quận - huyện, cơ quan, tổ chức … được giao nhiệm vụ theo dõi và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tại thành phố Hồ Chí Minh cùng tham dự.

 Ông Dương Anh Đức - Giám đốc Sở TTTT khai giảng lớp tập huấn

 Lớp tập huấn diễn ra trong  02 ngày (từ ngày 19/10 đến 20/10/2017) tại Hội trường 1 - Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM.
 
Nội dung lớp tập huấn tập trung vào các vấn đề chính như: Yêu cầu đối với việc xác định chi phí phần mềm; Hồ sơ phục vụ xác định chi phí phần mềm; Trình tự xác định chi phí phần mềm nội bộ; Xác định chi phí phần mềm…
      

Toàn cảnh lớp tập huấn

 

Lớp tập huấn nhằm mục đích hướng dẫn xác định chi phí phát triển, nâng cấp các phần mềm nội bộ theo mô hình hướng đối tượng được phát triển mới, hoặc nâng cấp sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước phục vụ cho ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tại thành phố Hồ Chí Minh.
 
Thanh Huệ/TTĐT
CÁC TIN BÀI KHÁC: