Tin hoạt động Sở - ICT-HCM


LIÊN KẾT WEB
hoạt động sở
Phát triển đội ngũ nhân lực công nghệ thông tin chuyên nghệp

Chương trình này nhằm mục tiêu phát triển đội ngũ nhân lực công nghệ thông tin (CNTT) chuyên nghiệp cả về số lượng và đảm bảo đáp ứng các chuẩn kỹ năng CNTT quốc tế; ưu tiên tập trung đào tạo kỹ năng về ứng dụng CNTT cho cán bộ, công chức và nghiệp vụ cho cán bộ công chức chuyên trách về CNTT của sở, ban, ngành Thành phố, UBND các quận-huyện, phường-xã, thị trấn.

 

Chương trình còn nhằm tạo cầu nối để doanh nghiệp và trường học có các đặt hàng đáp ứng nhân lực cho doanh nghiệp CNTT, đảm bảo khi sinh viên kết thúc khóa học đáp ứng với công việc; xây dựng chương trình thu hút chuyên gia cao cấp ngành công nghiệp vi mạch, điện tử và hỗ trợ khởi nghiệp cho lưu học sinh sau khi về nước, các kỹ sư mới ra trường ngành vi mạch, điện tử.

 

Chương trình sẽ triển khai 5 chương trình cụ thể. Trong đó, Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM được giao chủ trì, phối hợp triển khai 4 chương trình, gồm: Nghiên cứu, đề xuất chính sách hỗ trợ đào tạo, nghiên cứu và phát triển nguồn nhân lực CNTT; đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực CNTT trong quản lý nhà nước; đào tạo chuyên sâu CNTT; đào tạo lãnh đạo công nghệ thông tin (CIO) và lãnh đạo an toàn thông tin (CSO). Khu Công nghệ phần mềm – Đại học Quốc gia TPHCM chủ trì, phối hợp triển khai chương trình hỗ trợ đào tạo khởi nghiệp các doanh nghiệp CNTT – truyền thông.

 

 

Theo Minh Thư/hochiminhcity.gov.vn

 

CÁC TIN BÀI KHÁC: