Tin hoạt động Sở - ICT-HCM


LIÊN KẾT WEB
hoạt động sở
Phòng chống mã độc Petrwrap

 

UBND TP đã giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) - Chi hội An toàn thông tin phía Nam, các chuyên gia an toàn thông tin tổng hợp thông tin và tình hình, diễn biến của mã độc Petrwrap; tập hợp đội ngũ chuyên gia nghiên cứu đế kịp thời tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp phòng, chống và khắc phục sự cố đến các đơn vị trên địa bàn TP.
 

Các sở, ban, ngành, UBND các quận-huyện, phường-xã, thị trấn, các cơ quan báo, đài TP và các Tổng Công ty, Công ty TNHH 100% vốn nhà nước do TP quản lý cần tăng cường kiểm tra, giám sát các hệ thống công nghệ thông tin; cập nhật thường xuyên các bản vá lỗi của hệ điều hành các máy chủ, máy trạm, các thiết bị công nghệ thông tin khác và phiên bản mới nhất của các chương trình phòng, chống mã độc đang cài đặt tại đơn vị; tổ chức sao lưu dự phòng định kỳ đối với dữ liệu quan trọng của đơn vị để kịp thời phục hồi khi xảy ra thất thoát dữ liệu; thực hiện các biện pháp kỹ thuật để đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống công nghệ thông tin của đơn vị…
 

Ngoài ra, Công ty TNHH MTV Phát triển Công viên Phần mềm Quang Trung cần triển khai các biện pháp phòng chống, bảo vệ hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu đang vận hành và lưu trữ; thực hiện các biện pháp kỹ thuật để đảm bảo an toàn cho Trung tâm dữ liệu TP.


Theo hochiminhcity.gov.vn

 

CÁC TIN BÀI KHÁC: