LIÊN KẾT WEB
bưu chính, viễn thông

Hiển thị kết quả từ 1 - 20 trong 230 kết quả tìm kiếm.
Trang của 12
Stt Ký hiệu văn bản Loại văn bản Ngày ban hành Tóm tắt Tải về
1 27/2018/NĐ-CP Nghị định 01/03/2018 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 72/2013/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 7 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ, CUNG CẤP, SỬ DỤNG DỊCH VỤ INTERNET VÀ THÔNG TIN TRÊN MẠNG
2 47/2017/TT-BTTTT 29/12/2017 Quy định hạn mức khuyến mại đối với dịch vụ thông tin di động mặt đất
3 48/2017/TT-BTTTT 29/12/2017 Quy định giá cước kết nối đối với cuộc gọi thoại từ mạng viễn thông cố định mặt đất nội hạt vào mạng thông tin di động mặt đất toàn quốc và giá cước kết nối đối với cuộc gọi thoại giữa hai mạng thông tin di động mặt đất toàn quốc.
4 2475 /QĐ-BTTTT 29/12/2017 Ban hành Mã bưu chính quốc gia
5 40/2017/TT-BTTTT 15/12/2017 Quản lý và sử dụng kho số viễn thông
6 35/2017/TT-BTTTT 23/11/2017 Quy định về việc chuyển mạng viễn thông di động mặt đất giữ nguyên số
7 30/2017/TT-BTTTT 15/11/2017 Quy định việc lắp đặt thùng thư công cộng tại khu đô thị, khu dân cư tập trung và hộp thư tập trung tại nhà chung cư, tòa nhà văn phòng.
8 5166/QĐ-UBND Quyết định 02/10/2017 Ban hành Quy chế phối hợp giải quyết thủ tục Quyết định chủ trương đầu tư theo quy định tại Luật Đầu tư đối với các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
9 22/2017/TT-BTTTT 29/09/2017 Quy định mức giá cước tối đa và chính sách miễn, giảm giá cước dịch vụ nhận gửi hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính và dịch vụ chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.
10 23/2017/TT-BTTTT 29/09/2017 Quy định mức giá cước tối đa dịch vụ bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước ở địa phương.
11 21/2017/TT-BTTTT 29/09/2017 Quy định về cung cấp và sử dụng số liệu viễn thông
12 1811/BCVT-STTTT 21/09/2017 Về công tác quản lý và sử dụng chung hạ tầng ngầm viễn thông trong phạm vi thành phố Hồ Chí Minh
13 1799/STTTT-BCVT Văn bản hành chính (Thông báo, Kế hoạch, Công văn) 20/09/2017 Về hướng dẫn tính giá thuê cơ sở hạ tầng viễn thông ngầm sử dụng chung
14 18/2017/TT-BTTTT Thông tư 11/09/2017 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị vô tuyên truyền dữ liệu bằng rộng
15 09/CT-UBND Chỉ thị 08/09/2017 Về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công
16 5598/BKHĐT-TH Văn bản hành chính (Thông báo, Kế hoạch, Công văn) 10/07/2017 Về lập kế hoạch đầu tư công năm 2018
17 29/CT-TTg Chỉ thị 05/07/2017 Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018
18 07/2017/TT-BTTTT 23/06/2017 Quy định về mã bưu chính quốc gia
19 10/2017/TT-BTTTT 23/06/2017 Quy định về đề tài, thời gian phát hành tem bưu chính kỷ niệm và ấn phẩm tem bưu chính kỷ niệm.
20 15/2017/TT-BTTTT 23/06/2017 Quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Thông tin và Truyền thông.
Hiển thị kết quả từ 1 - 20 trong 230 kết quả tìm kiếm.
Trang của 12