Tin hoạt động Công nghệ thông tin
Hội nghị quán triệt các kế hoạch triển khai đề án “Xây dựng TP HCM trở thành đô thị thông minh

 Chiều ngày 16/3/2018, Ủy ban nhân dân thành phố đã chủ trì Hội nghị trực tuyến quán triệt các kế hoạch triển khai đề án “Xây dựng TP HCM trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2025 (Đề án)”. Đây là sự kiện quan trọng nhằm quán triệt trách nhiệm của lãnh đạo Sở - ban - ngành, Ủy ban nhân dân quận - huyện, phường - xã - thị trấn trong việc tổ chức triển khai thực hiện Đề án; giúp các đơn vị, cá nhân tham gia triển khai Đề án nắm vững và thực hiện đúng những nội dung, nhiệm vụ mục tiêu mà Đề án đặt ra hướng tới hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh  lần thứ Mười. Ông Trần Vĩnh Tuyến - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chủ trì hội nghị kết nối với 40 điểm cầu trực tuyến trên địa bàn Thành phố tham gia hội nghị này. Nội dung quán triệt tập trung vào các Kế hoạch Triển khai Đề án “Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025” năm 2018; Kế hoạch Xây dựng Kho dữ liệu dùng chung và phát triển Hệ sinh thái dữ liệu mở cho Thành phố Hồ Chí Minh; Kế hoạch Xây dựng Trung tâm nghiên cứu mô phỏng dự báo xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội của thành phố; Kế hoạch Xây dựng Trung tâm điều hành đô thị thông minh của Thành phố Hồ Chí Minh; Kế hoạch Thành lập Trung tâm An toàn thông tin Thành phố Hồ Chí Minh.

CÁC TIN BÀI KHÁC: