Tin hoạt động Công nghệ thông tin
ISO điện tử tạo thuận lợi cho cả cơ quan nhà nước và người dân

(Sở TTTT) – Trong thời gian tới, Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM tiếp tục phối hợp cùng Sở Khoa học và Công nghệ triển khai ISO điện tử cho cơ quan hành chính thuộc UBND TP và quận - huyện theo kế hoạch của Chương trình cải cách hành chính TP; đồng thời, áp dụng ISO điện tử cho các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 để việc cung ứng các dịch vụ hành chính công cho nhân dân, doanh nghiệp và tổ chức theo đúng chất lượng và thời gian các đơn vị đã công bố và cam kết.

Thông tin trên được bà Võ Thị Trung Trinh, Phó Giám đốc Sở TTTT chia sẻ trong bài tham luận trình bày tại Hội nghị Năng suất Chất lượng TP lần thứ XIII diễn ra ngày 6-11-2015.

Bà cho biết, trong Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn TP năm 2015, UBND TP đã đặt ra mục tiêu 100% cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP và quận - huyện công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2008; đồng thời, đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách hành chính của năm, trong đó có nhiệm vụ hiện đại hóa nền hành chính TP.

Một nội dung quan trọng của hiện đại hóa nền hành chính là áp dụng ISO 9001:2008 kết hợp với ứng dụng công nghệ thông tin, (hay còn gọi là ISO điện tử) vào hoạt động của các cơ quan hành chính đã  được TP triển khai trong nhiều năm qua.

Sở TTTT xác định đây là một nhiệm vụ quan trọng trong quá trình cải cách thủ tục hành chính, đồng thời đã thể hiện quyết tâm cao trong áp dụng ISO điện tử vào hoạt động quản lý hành chính nhà nước thông qua việc đề xuất bố trí kinh phí trong nguồn kinh phí công nghệ thông tin - truyền thông cho việc triển khai ISO điện tử. Đến nay, Sở đã tổ chức triển khai và thiết lập phần mềm ISO điện tử tại 4 sở (Sở TTTT, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công Thương) và tất cả 24 quận - huyện theo các quy trình ISO hiện tại của các đơn vị.

Những kết quả bước đầu

Cũng theo bà Trinh, việc triển khai áp dụng hệ thống ISO điện tử trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn TP những năm qua đã đạt được kết quả rõ nét. Đó là bước đầu tạo thói quen làm việc khoa học, hiệu quả hơn thông qua việc tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình đã xây dựng; việc tổ chức, thu thập, sắp xếp, lưu trữ các loại văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn của cơ quan cấp trên, hồ sơ tài liệu được ngăn nắp và có hệ thống theo từng lĩnh vực công việc.

Thông qua áp dụng ISO điện tử, lãnh đạo đơn vị điều hành công việc có hiệu quả hơn nhờ thiết lập cơ chế giải quyết công việc rành mạch và thống nhất. Cán bộ, công chức được phân công trách nhiệm rõ ràng trong quá trình xử lý công việc, được đánh giá năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm khách quan hơn; thực hiện được trách nhiệm, quyền lợi của mình.

Cán bộ công chức còn được đào tạo, tập huấn nâng cao về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, được làm việc trong môi trường ngày càng tốt hơn. Việc áp dụng ISO điện tử làm giảm đáng kể hiện tượng nhũng nhiễu, gây phiền hà của cán bộ, công chức.

Các thủ tục hành chính đều có quy trình xử lý công việc niêm yết công khai, minh bạch tại trụ sở và trang thông tin điện tử của đơn vị. Người dân đến cơ quan nhà nước được hướng dẫn tận tình, trả kết quả xử lý đúng hẹn. Chất lượng, hiệu quả công tác quản lý và cung cấp dịch vụ hành chính công được nâng cao, tạo được lòng tin và sự hài lòng của người dân.

Những kết quả đạt được cho thấy việc áp dụng và triển khai ISO điện tử đã góp phần quan trọng trong công tác cải cách hành chính của TP nhằm không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công phục vụ nhân dân, doanh nghiệp và tổ chức. Do vậy, trong thời gian tới, Sở tiếp tục phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ đẩy mạnh triển khai ISO điện tử trong hoạt động cung ứng dịch vụ hành chính công tại các cơ quan hành chính của TP hướng đến xây dựng một nền hành chính hiện đại, hiệu lực lấy thước đo sự hài lòng của nhân dân, doanh nghiệp và tổ chức làm cơ sở cho việc đánh giá hiệu quả cho hoạt động của các cơ quan hành chính của TP, bà Trinh nhấn mạnh.

 

Minh Thư

 

CÁC TIN BÀI KHÁC: