Tin hoạt động Bưu chính viễn thông
Sở Thông tin và Truyền thông làm việc với các doanh nghiệp thông tin di động về quản lý trạm BTS năm

        

     Chủ trì buổi họp ông Lê Quốc Cường, Phó Giám đốc Sở đã nghe các đơn vị viễn thông báo cáo kết quả chỉnh trang, cải tạo trạm BTS năm 2017, các khó khăn vướng mắc còn tồn tại trong quá trình thực hiện. Sở Thông tin và Truyền thông nhấn mạnh tiến độ chỉnh trang, cải tạo trạm BTS của các đơn vị phải đám bảo đúng lộ trình đã được UBND Thành phố phê duyệt (theo Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tại Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025 và kế hoạch số 7634/KH-UBND ngày 28/12/2016 của UBND Thành phố) nhằm phát triển bền vững, hiệu quả và mỹ quan đô thị.

     Về công tác thẩm định chất lượng, đảm bảo an toàn công trình trạm BTS trong quá trình vận hành khai thác. Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục yêu cầu doanh nghiệp viễn thông Mobifone, Vinaphone, Viettel tiếp tục thực hiện thẩm định chất lượng, an toàn công trình trạm BTS theo chỉ đạo của UBND Thành phố. Đối với doanh nghiệp viễn thông Gmobile và Vietnamobile, Sở Thông tin và Truyền thông yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thẩm định chất lượng, an toàn công trình trạm BTS của đơn vị, gửi kết quả về Sở Xây dựng, Sở Thông tin và Truyền thông để có ý kiến xem xét. Ngoài ra Sở Thông tin và Truyền thông yêu cầu các đơn vị viễn thông tiếp tục tổ chức bảo trì, bảo dưỡng, kiểm định theo Nghị định 46/2015/NĐ-CP trong suốt thời gian khi các trạm BTS còn được khai thác, cam kết chịu trách nhiệm nếu mất an toàn công trình xây dựng trạm BTS nếu có xảy ra.

     Về kiểm định an toàn sóng điện từ trường của trạm BTS, Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục yêu cầu các đơn vị viễn thông tổ chức kiểm định sóng điện từ trường trạm BTS của đơn vị mình, báo cáo kết quả kiểm định về Sở Thông tin và Truyền thông thông qua phần mềm quản lý hạ tầng bưu chính viễn thông (GIS). Ngoài ra các đơn vị viễn thông thực hiện niêm yết Giấy chứng nhận kiểm định tại nơi dễ nhìn, chân công trình trạm BTS phục vụ kiểm tra khi cần thiết./.

 

 

Phòng Bưu chính Viễn thông

 

CÁC TIN BÀI KHÁC: