Tin hoạt động Bưu chính viễn thông
Sở TTTT TPHCM kiến nghị về quản lý chất lượng hạ tầng viễn thông thụ động

Ngày 14/7/2016, Sở TTTT TPHCM đã tham dự Hội nghị Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng chuyên ngành Thông tin và Truyền thông năm 2016 do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức tại Thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. Hội nghị do Ông Nguyễn Minh Hồng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, chỉ đạo.

Ông Bùi Việt Dương, Trưởng phòng Bưu chính viễn thông, thay mặt Sở TTTT TPHCM tham dự và có bài tham luận tại Hội nghị. Trong bài tham luận của mình, Sở TTTT TPHCM đã trình bày về các công tác đã triển khai trong thời gian qua nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về chất lượng dịch vụ và hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tại TPHCM. Cụ thể là, Sở TTTT TPHCM đã tham mưu UBND Thành phố ban hành Quyết định ́ 4429/QĐ-UBND ngày 5/9/2014 ̀ “Chương trình phát triển sở hạ tầng viễn thông tại Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020”; tham mưu UBND Thành phố ban hành Quyết định ́ 3192/QĐ-UBND ngày 23/6/2016 ̀ phê duyệt Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tại Thành phố ̀ Chí Minh đến năm 2025; triển khai các chương trình: chỉnh trang làm gọn cáp treo; ngầm hóa mạng cáp viễn thông; xây dựng thiết kế mẫu trạm BTS ngụy trang, thân thiện môi trường; xây dựng điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng; vận hành tổng đài tiếp nhận thông tin phản ánh sự cố hạ tầng kỹ thuật dịch vụ công thành phố; xây dựng hệ thống thông tin địa (GIS) trong quản , khai thác sở hạ tầng kỹ thuật viễn thông trên địa bàn thành phố.

Đồng thời, phát biểu tại Hội nghị, Sở TTTT TPHCM đã có một số kiến nghị với Bộ TTTT nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước tại địa phương. Theo đó, Sở TTTT TPHCM kiến nghị Bộ TTTT sớm ban hành các hướng dẫn thực hiện việc bảo trì công trình hạ tầng viễn thông thụ động theo các nội dung quy định tại Nghị định 46/2015/NĐ-CP về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng để hỗ trợ công tác quản lý hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tại địa phương, đặc biệt đối với việc bảo trì, bảo đưỡng các trạm BTS, cột anten phát thanh, truyền hình, công trình ngầm viễn thông; Thông tư quy định về quản lý kiểm định về an toàn bức xạ vô tuyến điện; tăng cường tuyên truyền các hướng dẫn được căn cứ trên kết luận khoa học cụ thể từ liên bộ Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Y tế về ảnh hưởng sức khỏe do tác động phơi nhiễm điện từ trường của trạm BTS, đặc biệt đối với một số trường hợp khu vực có mật độ trạm BTS cao; chỉnh sửa, bổ sung quy chuẩn về thiết lập mạng cáp ngoại vi; quy định về sử dụng chung hạ tầng viễn thông; và một số kiến nghị khác.

(P.BCVT)

CÁC TIN BÀI KHÁC: