LIÊN KẾT WEB
Tin hoạt động Bưu chính viễn thông
Điều tra bưu chính công ích năm 2016

Căn cứ Phương án điều tra thống kê dịch vụ bưu chính công ích năm 2016 ban hành kèm theo Quyết định số 714/QĐ-BTTTT ngày 05/5/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông, ngày 27/5/2016, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 92/QĐ-STTTT về điều tra thống kê dịch vụ bưu chính công ích tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2016 (đính kèm)

CÁC TIN BÀI KHÁC: