Tin hoạt động báo chí xuất bản
Hội nghị giới thiệu dịch vụ “Tiếp nhận hồ sơ và phát trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua d

    Nhằm nâng cao chỉ số cải cách hành chính của cơ quan quản lý nhà nước các cấp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ, Ủy ban nhân dân Thành phố đã chỉ đạo Bưu điện thành phố triển khai dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.   

     

      Ngày 10/5/2018, Sở Thông tin và truyền thông và Bưu điện Thành phố tổ chức Hội nghị giới thiệu dịch vụ “Tiếp nhận hồ sơ và phát trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích” nhằm thông tin cho các Sở ban ngành, UBND quận huyện, UBND phường xã, thị trấn, Công an quận huyện quán triệt chủ trương xây dựng chính quyền điện tử và cải cách thủ tục hành chính đến các cấp quận huyện, phường xã, thị trấn của thành phố. 

       Từ năm 2012 cho đến nay, Bưu điện thành phố đã thực hiện tiếp nhận và phát trả gần 6 triệu hồ sơ cho người dân. Trong đó, tính riêng năm 2017 có hơn 3 triệu hồ sơ được nhận và phát trả thành công, chiếm 26% tỷ trọng tổng sản lượng hồ sơ hành chính được chuyển phát qua mạng bưu chính trên cả nước.       

      Hiện nay, các loại hình dịch vụ hành chính công bưu điện TPHCM đang phối hợp với các cơ quan hành chính cung cấp cho người dân, tổ chức trên địa bàn TPHCM (cấp Sở, Quận/huyện, phường), gồm: Dịch vụ trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại địa chỉ theo yêu cầu; Dịch vụ nhận hồ sơ tại nhà; Dịch vụ tiếp nhận hồ sơ tại Bưu cục.

     Để công tác "Tiếp nhận hồ sơ và phát trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích” đạt hiệu quả cao thì  mỗi cấp, mỗi đơn vị quản lý nhà nước tại địa phương cần phối hợp tốt hơn với Bưu điện thành phố trong việc xây dựng ít nhất một dịch vụ hành chính công được tiếp nhận hồ sơ và phát trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích cho đơn vị mình, sau đó nhân rộng sang các lĩnh vực khác nhằm giới thiệu cho người dân, doanh nghiệp thấy được những lợi ích to lớn mà cải cách hành chính công mang lại./.

(Phòng Báo chí tổng hợp)

CÁC TIN BÀI KHÁC: