Giới thiệu chung

 

Giới thiệu chung

 

1. Tên cơ quan
   + Tiếng Việt: Sở Thông tin và Truyền thông
   + Tiếng Anh: Department of Information and Communications
   + Tên viết tắt: D I C

2. Liên hệ
   + Địa chỉ: 59 Lý Tự Trọng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
   + Điện thoại: (84-8) 35 .202.727(84-8) 35 .202.727 / 35 202323 / 38 223651 / 38 223653 / 38 224875 / 38 225381
   + Fax: (84-8) 35 202424

Quyết định thành lập

 Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh được thành lập theo quyết định số 49/2008/QĐ-UBND của Chủ tịch UBNDTP ký ngày 13/06/2008 trên cơ sở Sở Bưu chính, Viễn thông và tiếp nhận chức năng, tổ chức quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản từ Sở Văn hóa và Thông tin.

Sở Thông tin và Truyền thông có chức năng là cơ quan tham mưu giúp UBNDTP thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: báo chí; xuất bản; bưu chính và chuyển phát; viễn thông và internet; truyền dẫn phát sóng; tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin, điện tử; phát thanh và truyền hình; cơ sở hạ tầng thông tin truyền thông; quảng cáo trên các phương tiện báo chí, mạng thông tin máy tính và xuất bản phẩm.

Sở Thông tin và Truyền thông có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, được cấp kinh phí hoạt động từ kinh phí nhà nước theo quy định.

Sở Thông tin và Truyền thông chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBNDTP; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn chuyên môn của cơ quan quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực cấp trên.